www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

Contractele care au fost incheiate in cadrul proiectului mentionat anterior si pentru care am primit aprobarea furnizorilor de a publica urmatoarele informatii sunt:
1. S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L.
Contract de servicii nr. POR 2.1.06 din 01.09.2016
Obiectul contractului: prestare servicii consultanta necesare implementarii proiectului
Valoarea contractului: 2.000 euro fara TVA

2. S.C. TELE MEDIA PRES S.R.L.
Contract de prestari servicii nr. 314 din 13.11.2017;
Obiectul contractului il reprezinta publicare Anunt de presa in Ziarul Teleormanul;
Valoarea contractului: 432 lei fara TVA;

3. S.C. TELE MEDIA PRES S.R.L.
Contract de prestari servicii nr. 14 din 09.03.2018;
Obiectul contractului il reprezinta furnizare autocolante, dimensiuni 300 mm x 300 mm;
Valoarea contractului: 240 lei fara TVA;

4. S.C. TELE MEDIA PRES S.R.L.
Contract de prestari servicii nr. 15 din 09.03.2018;
Obiectul contractului il reprezinta furnizare panou, A2, material rezistent;
Valoarea contractului: 390 lei fara TVA;

5. EUROMASCHINEN KFT
Contract de furizare nr. EUMS 31 / 09.05.2018;
Obiectul contractului il reprezinta furnizarea unui Mini incarcator Sunward 2820 SWL;
Valoarea contractului: 35.200 euro, fara TVA;

6. S.C. SOLAROM S.R.L.
Contract de vanzare – cumparare nr. 5 din 19.10.2018
Obiectul contractului este vanzarea – cumpararea unui sistem solar pentru apa calda
Valoarea contractului: 3500 lei fara TVA

7. S.C. PRAMI SPRINT S.R.L.
Contract de vanzare – cumparare nr. 8 din 17.10.2018
Obiectul contractului este vanzarea – cumpararea unei rampe de acces mobila rabatabila
Valoarea contractului: 1759,87 lei fara TVA

8. S.C. TERMOSISTEM EHP S.R.L.
Contract de vanzare – cumparare nr. 10 din 25.10.2018
Obiectul contractului este vanzarea – cumpararea unei statii combo de reciclare
Valoarea contractului: 3500 lei fara TVA

9. S.C. INTERSTAMP DESIGN S.R.L.
Contract de prestari servicii materiale publicitare nr. 73 din 26.10.2018
Obiectul contractului este executarea unui panou de informare REGIO 80x50cm
Valoarea contractului: 1.500 lei fara TVA